Historie

Het voormalige Hotel Het Zwin is nu omgetoverd tot Hotel Restaurant Sincfal. Het natuurgebied Het Zwin ligt op zo’n twee kilometer afstand van ons Hotel Restaurant en de naam Sincfal verwijst hiernaar.

In de vroege middeleeuwen bestond Het Zwin nog niet zoals we het vandaag de dag kennen. Het was een gebied van stroomgeulen, zandplaten, schorren en eilanden. Het Zwin was nog niet verzand en de Westerschelde als Scheldemonding bestond nog niet. Sincfal was het gebied waar tegenwoordig de monding van de Westerschelde begint.